obey-robots.txt
Disclaimer & Manifest & Forum regels
Disclaimer
 • This site is in the Dutch language.
 • Its main purpose is to help Internet users.
 • If you think content is unjust, please inform me and the content will be adjusted.
 • Use contact in Navigation Panel.


 • De forum beheerder streeft ernaar om een vriendelijke omgeving te creëren voor gebruikers en gasten.
 • En verzoekt een ieder zich te houden aan correcte omgangsvormen.
 • Door het online karakter en de grote hoeveelheid informatie op dit Forum is het voor de crew niet altijd mogelijk om in te grijpen bij eventuele onjuiste of juridisch niet aanvaardbare zaken. Neem contact met ons op als u meent iets dergelijks geconstateerd te hebben, zodat wij dit indien nodig kunnen herstellen.


 • De informatie op deze website mag met bronvermelding en zonder winstoogmerk door derden gebruikt worden.
 • Maar garandeerd niet dat de geldigheid en betrouwbaarheid van de informatie klopt.
 • Daarom kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gevonden informatie of aan eventuele geleden schade als gevolg hiervan.


Dit is een onafhankelijk forum en is op eigen initiatief en middelen gestart.
Vandaar de advertenties en de oproep voor donaties om de ZeelandNet Gebruikers Groep financieel te ondersteunen.


Manifest
 • De ZeelandNet Gebruikers Groep is onafhankelijk en heeft geen directe banden met de provider.
 • De ZeelandNet Gebruikers Groep crew bestaat uit vrijwilligers.
 • De ZeelandNet Gebruikers Groep is een spreekbuis voor de leden.
 • De ZeelandNet Gebruikers Groep biedt middels haar website https://zeelandnet.gebruikers.eu de mogelijkheid voor klanten van Zeelandnet om elkaar te helpen.
 • De ZeelandNet Gebruikers Groep signaleert gebreken van de provider en probeert feedback te geven aan de provider en/of de pers.
 • De ZeelandNet Gebruikers Groep stelt zich constructief op en doet verbeteringsvoorstellen richting provider.
 • De ZeelandNet Gebruikers Groep zoekt samenwerking met de provider zonder haar onafhankelijkheid te verliezen.
 • De ZeelandNet Gebruikers Groep heeft inkomsten uit advertenties om haar onafhankelijkheid te garanderen.
 • Het gebruik van de ZeelandNet Gebruikers Groep website https://zeelandnet.gebruikers.eu en het lidmaatschap is kosteloos.
 • Als lid van deze website bent u automatisch lid van de ZeelandNet Gebruikers Groep.
 • Als lid van deze website gaat u er mee akkoord dat u notificatie berichten ontvangt. U kunt dit echter wel uitzetten.
 • De ZeelandNet Gebruikers Groep is toegankelijk voor een Webcare Team van de provider.
 • De ZeelandNet Gebruikers Groep respecteert uw privacy; de door u verstrekte gegevens zijn enkel nodig voor het inloggen op deze site en worden niet aan derden verstrekt.

Forum regels
 • Leden van de ZeelandNet Gebruikers Groep publiceren geen privacy gevoelige gegevens van leden, crew of (Zeelandnet) helpdesk medewerkers zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 • Leden van de ZeelandNet Gebruikers Groep onthouden zich van krachttermen, schuttingtaal of andere grievende/beledigende woorden of teksten op het forum.
 • Leden van de ZeelandNet Gebruikers Groep misbruiken het forum niet voor hun SPAM doeleinden.
 • Leden van de ZeelandNet Gebruikers Groep onthouden zich van onzinnige waarschuwingsberichten gericht aan de provider of aan andere wraak gemotiveerde berichten gericht aan de provider.
 • Leden van de ZeelandNet Gebruikers Groep houden zich aan de Nettiquette. (dubbelposten/hoofdlettergebruik/leesbare teksten).
 • De Crew mag ten alle tijde ingrijpen als bovenstaande forum regels niet opgevolgd worden door één of meerdere leden.
 • Er kan een waarschuwing of een tijdelijke ban worden gegeven. Bij herhaling kan een permanente ban opgelegd worden of kan uw account verwijderd worden.
 • De Crew kan uw account verwijderen als mocht blijken dat uw e-mail adres niet (meer) juist is.